ضرورى ایران انتقال فاضلاب اخبار اجتماعی

ضرورى: ایران انتقال فاضلاب اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی کشور عزیزمان ایران آماده گسترش همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی است / رییس جمهور در اجلاس شانگ‌های

رییس جمهور گفت: کشور عزیزمان ایران به نقش خود در برقراری صلح و ثبات و توسعه منطقه‌ای واقف بوده و با توجه به ظرفیت‌های قابل توجه خود آماده گسترش همکاری‌های اقتصا

کشور عزیزمان ایران آماده گسترش همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی است / رییس جمهور در اجلاس شانگ‌های

رییس جمهور در اجلاس شانگ های: کشور عزیزمان ایران آماده گسترش همکاری های اقتصادی منطقه ای و بین المللی است

عبارات مهم : ایران

رییس جمهور گفت: کشور عزیزمان ایران به نقش خود در برقراری صلح و ثبات و توسعه منطقه ای واقف بوده و با توجه به ظرفیت های قابل توجه خود آماده گسترش همکاری های اقتصادی منطقه ای و بین المللی هست.

به گزارش ایسنا، متن سخنان حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در اجلاس سران عضو شرکت همکاری شانگهای به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

کشور عزیزمان ایران آماده گسترش همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی است / رییس جمهور در اجلاس شانگ‌های

جناب آقای شی جین پینگ، رییس محترم جمهوری خلق چین؛

روسای محترم جمهور؛

نخست وزیران محترم؛

رییس جمهور گفت: کشور عزیزمان ایران به نقش خود در برقراری صلح و ثبات و توسعه منطقه‌ای واقف بوده و با توجه به ظرفیت‌های قابل توجه خود آماده گسترش همکاری‌های اقتصا

خانم ها و آقایان؛

در ابتدا مایلم مراتب تقدیر و قدردانی خود را از استقبال و مهمان نوازی گرم و صمیمانه جناب آقای شی جین پینگ، رییس جمهور کشور دوست جمهوری خلق چین و برنامه ریزی شایسته جهت برگزاری این نشست، ابراز نمایم.

هجدهمین نشست سران شرکت همکاری شانگهای در زمانی برگزار می شود که جامعه جهانی با چالش های فراوان و بی سابقه ای روبرو است: در سطح بین المللی، چالش یکجانبه گرایی، تروریسم، افراط گرایی، تقلیل نقش شرکت ها و معاهدات بین المللی؛ در سطح منطقه ای چالش دخالت های بازیگران فرامنطقه ای و تضعیف سازوکارهای تعامل و بهم پیوستگی براساس منافع مشترک؛ و بالاخره در سطح ملی، چالش دخالت ها و تهدیدات داخلی که هر از چند گاهی زیرساخت های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورها را مورد هجوم قرار می دهند.

برای مقابله با این چالش ها در سطح منطقه، نیازمند همکاری های تنگاتنگ منطقه ای در زمینه های متفاوت هستیم. باید اشتراکات فراوان و نه نقاط افتراق نژادی، دینی، فرهنگی و تاریخی میان کشورها؛ و منافع یکسان دراز مدت و نه تلاش جهت بدست آوردن منافع کوتاه مدت به هزینه دیگران و به خاص همسایگان؛ مبنای تعامل و دستور کار در سطح منطقه قرار گیرد تا منطقه ای امن تر، با ثبات تر، توسعه یافته تر و پررونق تر داشته باشیم.

کشور عزیزمان ایران آماده گسترش همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی است / رییس جمهور در اجلاس شانگ‌های

فقر و توسعه نیافتگی از عوامل ناآرامی، بی ثباتی و گسترش تروریسم و افراطی گرایی در منطقه هست. در عین حال، توسعه فراگیر و مشارکتی و جلوگیری از خدشه دار شدن روند تجارت جهانی و روابط مشروع اقتصادی بر اساس ملاحظات غیرمرتبط سیاسی ضرورت قطعی جهت دستیابی به این نشانه یکسان توسعه متوازن و پایدار است.

در اینجا مورد نیاز است تاکید کنم که تحریم های یکجانبه نه تنها با قوانین و مقررات بین المللی مغایرند، بلکه در روند تجارت مشروع بین المللی نیز خدشه وارد می کنند. در این زمینه، امنیت انرژی و برخورد غیر سیاسی با آن از الزامات توسعه منطقه ای و جهانی است و ضرورت دارد جامعه بین المللی در برابر سوء استفاده ابزاری از عنوان انرژی ایستادگی کند.

رییس جمهور گفت: کشور عزیزمان ایران به نقش خود در برقراری صلح و ثبات و توسعه منطقه‌ای واقف بوده و با توجه به ظرفیت‌های قابل توجه خود آماده گسترش همکاری‌های اقتصا

بی تردید یکجانبه گرایی اقتصادی، سیاسی و حقوقی در مسیر تضعیف همگرایی منطقه ای هست. در این زمینه، تلاش ایالات متحده جهت تحمیل سیاست های خود بر دیگران، خطری در حال گسترش هست. نمونه اخیر یکجانبه گرایی و بی اعتنایی آمریکا به نظرات جامعه بین المللی، تصمیم آن کشور به خروج از برجام هست. جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران تاکنون به تمامی تعهدات خود وفق برجام عمل نموده و شرکت بین المللی انرژی اتمی تاکنون 11 مرتبه پایبندی کشورم به تعهدات برجامی را تأیید نموده است.

تمامی طرفین برجام در قبال تعهدات برطرف تحریمی پذیرفته شده است در برجام مسؤولیت دارند و سایر اعضای ملل متحد نیز بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت و ماده 25 منشور ملل متحد موظفند که به اجرای کامل برجام کمک نموده و از هر اقدامی که مانع اجرای برجام شود خودداری نمایند.

کشور عزیزمان ایران آماده گسترش همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی است / رییس جمهور در اجلاس شانگ‌های

جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران وقت محدودی را در اختیار کشورهای باقی مانده در برجام و سایر اعضای ملل متحد قرار داده تا چنانچه در عمل بتوانند نسبت به اجرای تمامی موارد توافق شده است در برجام تضمین مورد نیاز را ارائه نمایند، به حضور خود در این توافق ادامه دهد. مطمئنا آمریکا تصویر العمل دیگران نسبت به خروج خود از برجام را رصد کرده و عدم پاسخ نسبت به این اقدام را به منزله بی هزینه بودن یکجانبه گرایی قلمداد می کند که نتیجتا آثار بسیار زیانباری جهت جامعه جهانی در بر دارد.

خانم ها و آقایان؛

طی چند سال اخیر، تروریسم، جدایی طلبی و افراط گرایی مناطق متفاوت دنیا و به خاص مناطق پیرامونی ما مشمول بر آسیای مرکزی و غرب آسیا را تحت تأثیر قرار داده هست. گروه های تروریستی با سوءاستفاده از خلأ اطلاعاتی موجود بین کشورهای منطقه دست به شبکه سازی و جذب نیروهای تازه می زنند. از این رو زیاد کردن مبادلات اطلاعاتی بین کشورهای منطقه می تواند در تضعیف شبکه سازی منطقه ای گروه های تروریستی مؤثر واقع شود. در این راستا، تدوین ساز و کارهای مناسب منطقه ای و ارایه راهکارهای حقوقی مورد نیاز جهت مقابله بهتر با این گروه ها راهگشا خواهد بود.

جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران طی دهه های گذشته با پدیده شوم تروریسم در داخل و در مناطق حاشیه ای خود مواجه بوده و تجارب ارزشمندی در مهار و تضعیف جریان های تروریستی و افراطی اندوخته است که در این زمینه می توان به همکاری با دولت های عراق و سوریه در مبارزه با داعش اشاره کرد. از سوی دیگر، شرکت همکاری شانگهای نیز با تکیه بر تجارب بافایده و ارزشمند خود در سال های گذشته، مأموریت های متنوع وسودمندی را جهت چالش های چندبعدی منطقه خود تعریف نموده هست. جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران آماده همکاری با شرکت همکاری شانگهای در زمینه مبارزه با تروریسم، افراط گرایی، جدایی طلبی و مواد مخدر است.

عالی جنابان؛

موقعیت راهبردی کشور عزیزمان ایران در پیوند شرق و غرب از یک سو و شمال و جنوب از سوی دیگر، موقعیت مناسبی را به وجود می آورد تا با بهره گیری از امکانات بندری در خلیج فارس و دریای عمان و شبکه حمل و نقل ریلی در کشور، زمینه اتصال شرق آسیا به آسیای میانه و اروپا از طریق کریدور شمال- جنوب و جنوب – غرب فراهم آید. کشور عزیزمان ایران به نقش خود در برقراری صلح و ثبات و توسعه منطقه ای واقف بوده و با توجه به ظرفیت های قابل توجه خود همچون جمعیت جوان و تحصیل کرده، منابع غنی انرژی، معادن بی شمار و موقعیت سوق الجیشی، به عنوان شریکی مستقل و مطمئن آماده گسترش همکاری های اقتصادی منطقه ای و بین المللی است.

متشکرم

واژه های کلیدی: ایران | همکاری | اقتصادی | جمهوری خلق | افراط گرایی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz